ตัวกรองการค้นหา
ตัวกรองการค้นหา
ค้นหา

173 ที่ดิน สำหรับ ขาย

64,000 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 8

64,000 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

สามร้อยยอด
฿ 116,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 116.0ล้านบาท, (1,812,500 บาท...

64,000 Sqm
64,000 Sqm
5,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 11

5,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 8,500,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 8.50ล้านบาท, (1,700,000 บาท...

5,600 Sqm
5,600 Sqm
6,240 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 5

6,240 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 18.0ล้านบาท, (3,000,000 บาท...

6,240 Sqm
6,240 Sqm
68,800 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 13

68,800 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 150,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 150.0ล้านบาท, (2,205,882 บาท...

68,800 Sqm
68,800 Sqm
1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 9

1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 4,800,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 4.80ล้านบาท, (4,800,000 บาท...

0 0 1,600 Sqm
1,600 Sqm
5,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 7

5,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ปราณบุรี
฿ 8,500,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 8.50ล้านบาท, (1,700,000 บาท...

5,600 Sqm
5,600 Sqm
6,060 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 3

6,060 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ปราณบุรี
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 18.0ล้านบาท, (3,000,000 บาท...

6,060 Sqm
6,060 Sqm
12,800 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 5

12,800 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 350,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 350.0ล้านบาท, (29,166,667 บาท...

0 0 12,800 Sqm
12,800 Sqm
1,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 6

1,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

สามร้อยยอด
฿ 4,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 4.0ล้านบาท, (4,000,000 บาท...

0 0 1,200 Sqm
1,200 Sqm
1,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 6

1,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

สามร้อยยอด
฿ 4,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 4.0ล้านบาท, (4,000,000 บาท...

0 0 1,200 Sqm
1,200 Sqm
6,240 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 13

6,240 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 18.0ล้านบาท, (3,000,000 บาท...

6,240 Sqm
6,240 Sqm
6,240 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 14

6,240 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ปราณบุรี
฿ 18,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 18.0ล้านบาท, (3,000,000 บาท...

6,240 Sqm
6,240 Sqm
1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 16

1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ปราณบุรี
฿ 3,500,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 3.50ล้านบาท, (3,500,000 บาท...

0 0 1,600 Sqm
1,600 Sqm
991 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 6

991 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

สามร้อยยอด
฿ 3,900,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 3.90ล้านบาท, (3,935 บาท...

0 0 991 Sqm
991 Sqm
1,150 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 6

1,150 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

สามร้อยยอด
฿ 3,500,000 price reduces ฿ 4,200,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน สามร้อยยอด, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 3.50ล้านบาท, (3,500,000 บาท...

0 0 1,150 Sqm
1,150 Sqm
3,492 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 14

3,492 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 17,500,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 17.50ล้านบาท, (5,833,333 บาท...

3,492 Sqm
3,492 Sqm
1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 4

1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 6,900,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 6.90ล้านบาท, (6,900,000 บาท...

1,600 Sqm
1,600 Sqm
1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 9

1,600 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

เมืองประจวบคีรีขันธ์
฿ 8,900,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน เมืองประจวบคีรีขันธ์, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 8.90ล้านบาท, (8,900,000 บาท...

1,600 Sqm
1,600 Sqm
27,400 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 9

27,400 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 204,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 204.0ล้านบาท, (7,555,556 บาท...

27,400 Sqm
27,400 Sqm
ที่ดินเพชรบุรี 3

ที่ดินเพชรบุรี

บ้านแหลม
฿ 40,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน บ้านแหลม, เพชรบุรี และยังว่างสำหรับราคา 40.0ล้านบาท, (701,754 บาท...

57,600 Sqm
57,600 Sqm
760 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 3

760 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 2,850,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 2.85ล้านบาท, (3,750 บาท...

760 Sqm
760 Sqm
3,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 5

3,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 4,000,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 4.0ล้านบาท, (1,333,333 บาท...

3,200 Sqm
3,200 Sqm
164,388 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 28

164,388 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ชะอำ
฿ 224,400,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ชะอำ, เพชรบุรี และยังว่างสำหรับราคา 224.40ล้านบาท, (1,368,293 บาท...

164,388 Sqm
164,388 Sqm
1,096 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 1

1,096 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ปราณบุรี
฿ 1,719,400 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 1.71ล้านบาท, (1,719,400 บาท...

1,096 Sqm
1,096 Sqm
1,052 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 2

1,052 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ปราณบุรี
฿ 1,611,900 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 1.61ล้านบาท, (1,611,900 บาท...

1,052 Sqm
1,052 Sqm
528 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 3

528 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ปราณบุรี
฿ 1,400,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 1.40ล้านบาท, (2,652 บาท...

528 Sqm
528 Sqm
35,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 5

35,200 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

ชะอำ
฿ 7,040,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน ชะอำ, เพชรบุรี และยังว่างสำหรับราคา 7.04ล้านบาท, (201,143 บาท...

35,200 Sqm
35,200 Sqm
3,000 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 9

3,000 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 11,500,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 11.50ล้านบาท, (3,833,333 บาท...

3,000 Sqm
3,000 Sqm
6,400 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย 6

6,400 ตรม. ที่ดิน สำหรับ ขาย

หัวหิน
฿ 2,850,000 price reduces ฿ 3,200,000 ที่ดิน

ข้อมูล ที่ดิน ขาย, ใน หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และยังว่างสำหรับราคา 2.85ล้านบาท, (475,000 บาท...

6,400 Sqm
6,400 Sqm
ที่ดินบนเนินเขาใกล้แหล่งชุมชน - หัวหินซอย 102 11

ที่ดินบนเนินเขาใกล้แหล่งชุมชน - หัวหินซอย 102

หัวหิน
฿ 3,500,000 ที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีของหัวหินซอย 102 เพลิดเพลินไปกับภูเขา สภาพแวดล้อมสีเขียวโดยรวม ตลอดจนบริเวณใกล้เคียงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนมากและรวมถึงชุมชนท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียง ขนาดที่ดิน 115 ตารางวา (460 ตรม.)...

460 Sqm
460 Sqm